TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - TP Hà Nội


Phòng công tác học sinh sinh viên

  1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 301,Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật  HN l, số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.

        Số điện thoại: 046.286.2123                      

       2. Cán bộ quản lý

                Trưởng phòng: Cô Phạm Thị Bích Ngọc

       3. Chức năng, nhiệm vụ

                        -         Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên vào đầu mỗi năm học với nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học cho sinh viên.

-         Thu, quản lý toàn bộ giấy tờ liên quan đến chế độ, chính sách và ưu đãi của sinh viên; tổng hợp báo cáo và đề xuất với Ban Giám hiệu danh sách sinh viên được hưởng ưu đãi giáo dục hàng năm như: học bổng, miễn giảm học phí …

-         Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

-         Làm mới và cấp lại thẻ sinh viên cho sinh viên các lớp thuộc hệ Chính quy Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

-         Quản lý sinh viên ngoại trú. Lập sổ theo dõi sinh viên ngoại trú. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý sinh viên ngoại trú.

-         Cấp Giấy xác nhận sinh viên để sinh viên liên hệ giảu quyết công việc hợp pháp ngoài trường. Xác nhận sinh viên để hưởng chế độ ưu đãi giáo dục tại địa phương.

-         Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với các nhà tuyển dụng qua Hội chợ việc làm…

-         Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về đơn thư khiếu nại, tố cáo của sinh viên.

-         Theo dõi và thực hiện các thủ tục xóa tên, dừng học, thôi học, bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên.

-         Tổng hợp từ đề nghị của các Khoa chủ quản đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

-         Phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục -  thể thao, mang tính chất rèn luyện giáo giục cho sinh viên.

-         Phối hợp với phòng Y tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa mới và sinh viên trước khi xét tốt nghiệp ra trường theo quy định hiện hành.

-         Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các bộ phận có liên quan trong việc tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các phong trào học tập, rèn luyện, phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội.

 

 

Tin cùng loại


LIÊN HỆ


Logo
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: 098 799 0395
Website: www.ktkthn1.edu.vn
Email: tc-ktkthn1@hanoiedu.vn

BẢN ĐỒFACEBOOK