Lớp tiếng anh B1, B2, C1 đối tượng đầu vào, đầu ra thạc sỹ. đầu vào, đầu ra nghiên cứu sinh và giáo viên tiếng anh ... của trường đại học thái nguyên tổ chức lớp thi tại 54 vũ trọng phụng, thanh xuân, hà nội. thi vào ngày 25, 26/04/2015 nhé mọi người. chi tiết liên hệ: Mr: thanh 0979372183 Quản lý tuyển sinh.
Lớp tiếng anh B1, B2, C1 đối tượng đầu vào, đầu ra thạc sỹ. đầu vào, đầu ra nghiên cứu sinh và giáo viên tiếng anh ... của trường đại học thái nguyên tổ chức lớp thi tại 54 vũ trọng phụng, thanh xuân, hà nội. thi vào ngày 25, 26/04/2015 nhé mọi người. chi tiết liên hệ: Mr: thanh 0979372183 Quản lý tuyển sinh