Thông báo tuyển sinh
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2014 (Khóa 15), Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả các bạn sinh viên trong và ngoài Trường, Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 mở lớp đào tạo Tiếng Anh, Tin Học (Trình độ A,B) chứng chỉ của bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. Các ngành đào tạo: 1.1. Kế toán doanh nghiệp 1.2.Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 1.3. Điện công nghiệp và dân dụng 1.4. Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông. 1.5. Sư phạm Mầm non 1.6. Nấu ăn ( kỹ thuật chế biến món ăn) 1.7. Trung cấp y, dược, điều dưỡng 1.8. Luật kinh tế 1.9. Tin học ứng dụng