Thông báo tuyển sinh 2013
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2013 (Khóa 14), Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
1. Tên ngành đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng 2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 3. Mã ngành: 07 4. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT. 5. Thời gian đào tạo: 2 năm (học sinh tốt nghiệp THCS học 3 năm)
1. Tên ngành đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng 2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 3. Mã ngành: 07 4. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT. 5. Thời gian đào tạo: 2 năm (học sinh tốt nghiệp THCS học 3 năm)
Tin Tức online