TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - TP Hà Nội


Phòng quản lý đào tạo.

1. Thông tin liên hệ

      Địa chỉ: Phòng 209,Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật  HN l, số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.

Số điện thoại: 043.557.1223                            

2. Cán bộ quản lý

  • Trưởng phòng: Cô Phan Thị Kim Thu

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Phòng có chức năng tham mưu cho nhà trường về tổ chức và quản lý đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, học kỳ, thời khóa biểu

- Giám sát việc giảng dạy, học tập của Giáo viên - học sinh

- Tổ chức xét lên lớp hàng năm cho học sinh

- Tổ chức thi tốt nghiệp

- Quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên

- Cấp phát bằng tốt nghiệp và quản lý theo dõi phát bằng, chứng chỉ cho học sinh

- Xây dựng khung chương trình đào tạo các ngành đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng, giáo án lên lớp

- Phối hợp với các phòng khoa trong nhà trường trong công tác giáo dục và công tác khác.

 

Tin cùng loại


LIÊN HỆ


Logo
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: 098 799 0395
Website: www.ktkthn1.edu.vn
Email: tc-ktkthn1@hanoiedu.vn

BẢN ĐỒ



FACEBOOK