TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - TP Hà Nội


Phòng hành chính tổng hợp

1. Thông tin liên hệ

      Địa chỉ: Phòng 107,Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật  HN l, số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.

Số điện thoại: 043.557.1360                         Email:  Nguyencongvietktkthn1@gmail.com

2. Cán bộ quản lý

          Trưởng phòng: Thầy Nguyễn Công Việt

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Công tác hành chính

- Tiếp, phát công văn đi, đến; Lưu trữ công văn, tài liệu của Nhà trường

- Quản lý, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, xác nhận các loại văn bản, giấy tờ cho cán bộ, sinh viên.

- Quản lý con dấu của toàn trường.

- Tiếp, phát công văn đi, đến; Lưu trữ công văn, tài liệu của Nhà trường

- Quản lý, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, xác nhận các loại văn bản, giấy tờ cho cán bộ, sinh viên.

- Công tác đánh máy, in ấn tài liệu

- Công tác tổng hợp, sắp xếp lịch công tác, chuẩn bị, sắp xếp, hội nghị, hội thảo, mít tinh… của Nhà trường;

- Theo dõi, đôn đốc các bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch công tác, yêu cầu xử lý công việc theo hạn định của Nhà trường.

- Phục vụ, tiếp khách

-  Quản lý, sử dụng ô tô, điện nước, điện thoại

-  Quản lý công tác vệ sinh công cộng, thu gom rác thải

-  Quản lý phòng học, hội trường và quản lý tổng thể cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường

- Công tác kiến thiết, xây dựng, sửa chữa

- Công tác bảo vệ trật tự trị an, phòng chống cháy nổ, bão lụt

- Công tác quân sự, tự vệ

- Các công tác khác: vườn hoa, cây cảnh, phục vụ tuyển sinh, các nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng giao.

 

Tin cùng loại


LIÊN HỆ


Logo
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1
Địa chỉ : Số 54 Vũ Trọng Phụng - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: 098 799 0395
Website: www.ktkthn1.edu.vn
Email: tc-ktkthn1@hanoiedu.vn

BẢN ĐỒFACEBOOK