Hội Học Sinh-Sinh Viên
Tôi từng là học sinh lớp KT3A của trường niên khóa 2002 – 2004. Sau gẩn 10 năm ra trường, bây giờ tôi mới có dịp quay lại ngôi trường mới mà tôi đã từng học tập. Cảm nhận của tôi lúc này rất bồi hồi và xúc động: Tôi đã cố gắng đi tìm cho mình những người thầy, cô giáo cũ đã từng chỉ bảo và dạy dỗ mình. Như Cô Nhung là chủ nhiệm, Cô Mai Lan dạy Tài chính, Cô Xuân
 1