TIN TỨC
Các ngành đào tạo ngắn hạn
Các ngành đào tạo ngắn hạn

- Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ các ngành nghề:

+ Tin học ứng dụng

+ Ngoại ngữ

+ Kế toán

+ Điện tử dân dụng

+ Sửa chữa điện thoại

+ Chế biến món ăn

+ Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh

Các bài đã đăng