Tuyển sinh
Liên thông liên kết
Thông tin tuyển sinh
Nhằm giúp các bạn sinh viên tự tin khám phá sức mạnh bản thân và biết cách quản trị sức mạnh đó để đạt được thành công, ngày 21/04/2012, chương trình Bridge2B (chương trình liên kết giữa Viện QTKD (FSB) thuộc Trường ĐH FPT và Đại học Greenwich, Anh quốc) tổ chức hội thảo Quản trị Cuộc đời.
Với thời kỳ bão giá leo thang, nền kinh tế gặp khó khăn của toàn xã hội, để xin được một việc làm là rất khó khăn với chúng ta.
 1