TIN TỨC
Tuyển sinh chứng chỉ chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03
Tuyển sinh chứng chỉ chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TC KINH TẾ KỸ THUẬT HNI

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG “KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN”

ĐÁP ỨNG “CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT” THEO THÔNG TƯ  03/2014/TT-BTTTT

 

Căn cứ kế hoạch số 57/CV-KTKTHNI ngày 10/6/2016 về việc triển khai chương trình bồi dưỡng “kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” đáp ứng “chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT” theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;

Căn cứ Công văn phúc đáp số 126/VCNTT-ĐT ngày 10/6/2016 của Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý tổ chức bồi dưỡng ôn và thi cấp chứng chỉ kỹ năng CNTT đáp ứng Thông tư 03/2014/TT-BTTTT cho cán bộ giáo viên trong trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I và các cán bộ công viên chức của các đơn vị khác trên cả nước;

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I lập kế hoạch ôn tập, kiểm tra, thi “Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản” đáp ứng “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014-BTTTT cho các cán bộ giáo viên trong trường và các học viên của các đơn vị khác như sau:

- Thời gian ôn tập: các ngày trong tuần

Sáng: 8h30                                        Chiều: 14h00

- Thời gian thi: thứ bảy, chủ nhật

- Địa điểm ôn tập & thi: Phòng 202 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I; Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Hồ sơ đăng ký: gồm 2 ảnh 3x4; 1 bản CMT phô tô (2 mặt)

- Liên hệ: Phòng 109, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I, số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04 22122 022 - 0989 785 440.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Th.s Nguyễn Thị Thu Hà


Các bài đã đăng