TIN TỨC
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN RA TRƯỜNG
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN RA TRƯỜNG

SAU KHI TỐT NGHIỆP, HỌC SINH CÓ CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ TRƯỜNG:

1Công ty Kim Cương (đối tác tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel);

2. Công ty cổ phần cao su Sài gòn Kym Đan;

3. Công ty TNHH Hoàn Mỹ;

4. Công ty cổ phần đầu tư Minh Hưng;

5. Công ty TNHH Jek Study Center (du học Hàn Quốc, Nhật Bản);

6. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và dịch vụ VVT Hà Nội;

7. Công ty cổ phần Địa ốc Phú Tài;

8.Công ty cổ phần SOFTECH - chi nhánh Hà Nội,...

Các bài đã đăng