TIN TỨC
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 26/3/2017
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 26/3/2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI I

 

 
   

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện chương trình dã ngoại nhân dịp kỷ niệm ngày 26/3

 

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức chương trình dã ngoại nhân dịp kỷ niệm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên về lịch trình cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Sơn Tây – Hà Nội).

2. Thời gian: Thứ 7, ngày 25/3/2017             

Buổi sáng

7h30

Khởi hành từ trường

8h30 – 9h30

Tự do tham quan

9h30 – 11h00

Tập trung chơi trò chơi

(Đập bóng, kiềng 3 chân, ăn táo,…)

11h30

Ăn trưa

Buổi chiều

13h30

Tham quan Làng cổ Đường Lâm

15h00

Tập trung lên xe về trường


3. Yêu cầu:

- Căn cứ Thông báo yêu cầu Trưởng các phòng ban; Khoa tổ có trách nhiệm thông báo tới toàn thể nhân viên, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Các phòng ban, khoa tổ trực thuộc trường;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Th.s Nguyễn Thị Thu Hà

Các bài đã đăng