TIN TỨC
Các ngành liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội và lịch thi học kỳ 2
Các ngành liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội và lịch thi học kỳ 2

CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI


LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: (1,5 năm)

 

STT

Tên ngành

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

3

Công nghệ kỹ thuật Ô tô.

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:  Công nghệ kỹ thuật Điện.

5

Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

6

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:  Công nghệ kỹ thuật điện tử

7

Khoa học máy tính.

8

Kế toán.

9

Tài chính ngân hàng.

10

Quản trị kinh doanh.

11

Công nghệ kỹ thuật hóa học.

12

Công nghệ May.

13

Thiết kế thời trang.LIÊN THÔNG TCCN - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: (2,5 năm)

 

1

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô.

3

Công nghệ kỹ thuật điện.

4

Điện tử: Công nghệ kỹ thuật Điện

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông: Công nghệ kỹ thuật điện tử.

6

Khoa học máy tính.

7

Kế toán.

 

 

 

 

Lịch thi Học kỳ Liên thông Cao đẳng – Đại học

STT

Môn thi

Ngày thi

Giờ thi

1

Kinh tế lượng

15/6/2016

18h00

2

Phân tích báo cáo tài chính

18/6/2016

13h15

3

Kiểm toán tài chính 1

21/6/2016

18h00

4

Kế toán và lập báo cáo thuế

23/6/2016

18h00

 

Lịch thi học kỳ Liên thông Trung cấp – Đại học

STT

Môn thi

Ngày thi

Giờ thi

1

Luật và chuẩn mực kế toán

13/6/2016

18h00

2

Xác suất thống kê

17/6/2016

18h00

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

19/6/2016

13h15

4

Luật kinh tế

22/6/2016

18h00

5

Kinh tế lượng

24/6/2016

18h00


Các bài đã đăng