TIN TỨC
Kế hoạch thi tốt nghiệp K15
Kế hoạch thi tốt nghiệp K15

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TR­ƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT HN I

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT   NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC 2014-2016 (KHÓA XV)

 

      Dựa trên tiến độ thực hiện kế hoạch Dạy- Học toàn khoá học 2014-2016 (khóa XV) đã được duyệt. Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa XV được thực hiện như sau:

            1. Chậm nhất hết ngày 23/5/2016   các khoa phải chấm xong báo cáo thực tập tốt nghiệp cho học sinh, gửi kết quả (điểm) về phòng đào tạo để tổng hợp.

            2. Từ ngày 18/5/2016 đến 3/6/2016 các khoa tổ chức thi lại cho học sinh

            3. Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 7/6/2016 các Khoa, Tổ bộ môn tổ chức ôn tập, giới thiệu đề cương ôn tập cho học sinh theo các ngành nghề đào tạo.

            4. Ngày 8/6/2016 

              - 9h30’ họp Hội đồng thi tốt nghiệp để xét học sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tốt nghiệp. Phòng đào tạo chuẩn bị các nội dung phục vụ thi tốt nghiệp trình hội đồ

             - 14h họp ban ra đề thi.

            5. Ngày 9-11/6/2016 : Các giáo viên ra đề thi hoàn thành các đề thi tốt nghiệp và đáp án gửi về Chủ tịch Hội đồng thi (kiêm trưởng ban ra đề thi) để duyệt và niêm phong.

            6. Ngày 13/6/2016:Phổ biến quy chế thi cho học sinh , cụ thể như sau:

- 8h30’ toàn thể học sinh Khoa kinh tế và Khoa kỹ thuật tập trung về phòng 506 để nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp

            7. Ngày 14/6/2016  :

           - 8h00 bắt đầu thi môn Lý thuyết tổng hợp tại các phòng thi thời gian 120 phút.

          - 14h thi tốt nghiệp chính trị K16 và K15(những hs chưa thi, thi trượt TN)

            8. Ngày 15/6/2016:- 8h30’ bắt đầu thi thực hành nghề nghiệp.

                                       - 14h thi Môn toán

            9. Ngày 16/6/2016: - 8h bắt đầu thi môn Lý

                                            - 10h bắt đầu thi môn Văn

            10. Ngày 20/6/2016 : tiến hành chấm lý thuyết, bài tập thực hành, chính trị, các môn văn hóa

            10. Ngày 22/6/2016 : tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp

            11. Ngày 27/6/2016: 8h30’ họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và lập báo cáo kết quả gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội và làm thủ tục xin cấp phôi bằng và in bằng.                                                                                                                                                                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                                        

- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)

-  Ban Giám hiệu

- Các phòng, ban, tổ trực thuộc

- Lưu văn phòng                                                                                                    

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                    

                                                                                                   Th.s Nguyễn Thị Thu Hà                                                                         

Các bài đã đăng