Đào tạo
Hợp tác và liên kết đào tạo
TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2012 Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp (mã trường CXD) XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2,3 (Năm học 2012 - 2013)
Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017 của ĐH Công nghiệp Việt Hung
Các ngành liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội và lịch thi học kỳ 2
 1