TIN TỨC
Phòng Y Tế
Phòng Y Tế

      1. Thông tin liên hệ

      Địa chỉ: Phòng 103,Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật  HN l, số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.

Số điện thoại: 043.557.1360                            Email:   lylyhoang62@gmail.com

2. Cán bộ quản lý 

 

·        Trưởng phòng: Cô  Hoàng Thị Ly           

       3. Chức năng, nhiệm vụ

        - Phòng có chức năng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CB – GV – CNV và sinh viên

        - Tổ chức công tác phòng chống dịch, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm…

        - Cấp phát thuốc

        - Phối hợp với phòng HC-TH tổ chức khám sức khỏe vào đầu năm học cho học sinh 

        - Thực hiện các công việc khác của nhà trường khi cần thiết.