TIN TỨC
Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Phòng Hành Chính Tổng Hợp

1. Thông tin liên hệ

      Địa chỉ: Phòng 107,Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật  HN l, số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.

Số điện thoại: 043.557.1360                         Email:  Nguyencongvietktkthn1@gmail.com

2. Cán bộ quản lý

          Trưởng phòng: Thầy Nguyễn Công Việt

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Công tác hành chính

- Tiếp, phát công văn đi, đến; Lưu trữ công văn, tài liệu của Nhà trường

- Quản lý, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, xác nhận các loại văn bản, giấy tờ cho cán bộ, sinh viên.

- Quản lý con dấu của toàn trường.

- Tiếp, phát công văn đi, đến; Lưu trữ công văn, tài liệu của Nhà trường

- Quản lý, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, xác nhận các loại văn bản, giấy tờ cho cán bộ, sinh viên.

- Công tác đánh máy, in ấn tài liệu

- Công tác tổng hợp, sắp xếp lịch công tác, chuẩn bị, sắp xếp, hội nghị, hội thảo, mít tinh… của Nhà trường;

- Theo dõi, đôn đốc các bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch công tác, yêu cầu xử lý công việc theo hạn định của Nhà trường.

- Phục vụ, tiếp khách

-  Quản lý, sử dụng ô tô, điện nước, điện thoại

-  Quản lý công tác vệ sinh công cộng, thu gom rác thải

-  Quản lý phòng học, hội trường và quản lý tổng thể cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường

- Công tác kiến thiết, xây dựng, sửa chữa

- Công tác bảo vệ trật tự trị an, phòng chống cháy nổ, bão lụt

- Công tác quân sự, tự vệ

- Các công tác khác: vườn hoa, cây cảnh, phục vụ tuyển sinh, các nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng giao.

Các bài đã đăng