TIN TỨC
Phòng Đào Tạo
Phòng Đào Tạo

1. Thông tin liên hệ

      Địa chỉ: Phòng 209,Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật  HN l, số 54 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.

Số điện thoại: 043.557.1223                            

2. Cán bộ quản lý

  • Trưởng phòng: Cô Phan Thị Kim Thu

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Phòng có chức năng tham mưu cho nhà trường về tổ chức và quản lý đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, học kỳ, thời khóa biểu

- Giám sát việc giảng dạy, học tập của Giáo viên - học sinh

- Tổ chức xét lên lớp hàng năm cho học sinh

- Tổ chức thi tốt nghiệp

- Quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên

- Cấp phát bằng tốt nghiệp và quản lý theo dõi phát bằng, chứng chỉ cho học sinh

- Xây dựng khung chương trình đào tạo các ngành đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng, giáo án lên lớp

- Phối hợp với các phòng khoa trong nhà trường trong công tác giáo dục và công tác khác.

Các bài đã đăng