Đào tạo
Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Hà Nội I Thông báo mở 2 mã ngành Sư phạm Mầm non và Nấu ăn ( kỹ thuật chế biến món ăn) Thực hiện công văn số 10102/ QĐ–SGD&ĐT ngày 28/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Thực Hiện Từ Ngày 16 tháng 3 năm 2015
TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2012 Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp (mã trường CXD) XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2,3 (Năm học 2012 - 2013)
Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017 của ĐH Công nghiệp Việt Hung
Các ngành liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội và lịch thi học kỳ 2
 1   2