Trung tâm Công nghệ thông tin-Đại Học Thái Nguyên thông báo mở lớp đào tạo, ôn thi và tổ chức thi lấy chứng chỉ tin học IC3 quốc tế ...