Thông báo tuyển sinh
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2013 (Khóa 14), Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
1. Tên ngành đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng 2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 3. Mã ngành: 07 4. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT. 5. Thời gian đào tạo: 2 năm (học sinh tốt nghiệp THCS học 3 năm)
1. Các ngành đào tạo: 1.1. Kế toán doanh nghiệp 1.2.Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 1.3. Điện công nghiệp và dân dụng 1.4. Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông. 1.5. Sư phạm Mầm non 1.6. Nấu ăn ( kỹ thuật chế biến món ăn)
1. Các ngành đào tạo: 1.1. Kế toán doanh nghiệp 1.2.Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 1.3. Điện công nghiệp và dân dụng 1.4. Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông. 1.5. Sư phạm Mầm non 1.6. Nấu ăn ( kỹ thuật chế biến món ăn)