Thông báo tuyển sinh
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2015 , Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi chứng chỉ tiếng anh B1, B2 và C1 theo dạng thức khung tham chiếu Châu Âu( CEFR) – Dành cho các đối tượng đầu vào, đầu ra Thạc Sĩ, Tiến Sĩ. B2,C1 Giáo Viên Tiếng Anh 1. Trường Đại Thái Nguyên cấp chứng chỉ:
Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1,B2, C1 khung Châu Âu (CEFR) Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi chứng chỉ tiếng anh B1, B2 và C1 theo dạng thức khung tham chiếu Châu Âu( CEFR) – Dành cho các đối tượng đầu vào, đầu ra Thạc Sĩ, Tiến Sĩ. B2,C1 Giáo Viên Tiếng Anh 1. Trường Đại Thái Nguyên cấp chứng chỉ:
Tốt nghiệp THCS, THPT, BTVH vào học trung cấp mầm non, nấu ăn, kế toán, điện dân dụng, điện tử viễn thông … nhà trường bố trí việc làm cho sinh viên học tại trường. Trường TC Kinh Tế Kỹ Thuật Hà Nội 1 Thông báo tuyển sinh năm 2015 Học tại 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội điện thoại : 0979.372.183 1. Các ngành đào tạo: 1.1. Kế toán doanh nghiệp 1.2.Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 1.3. Điện công nghiệp và dân dụng 1.4. Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông.