Thông báo tuyển sinh
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2014 (Khóa 15), Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi chứng chỉ tiếng anh B1, B2 và C1 theo dạng thức khung tham chiếu Châu Âu( CEFR) – Dành cho các đối tượng đầu vào, đầu ra Thạc Sĩ, Tiến Sĩ. B2,C1 Giáo Viên Tiếng Anh 1. Trường Đại Thái Nguyên cấp chứng chỉ:
1. Các ngành đào tạo: 1.1. Kế toán doanh nghiệp 1.2.Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 1.3. Điện công nghiệp và dân dụng 1.4. Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông. 1.5. Sư phạm Mầm non 1.6. Nấu ăn ( kỹ thuật chế biến món ăn) 1.7. Trung cấp y, dược, điều dưỡng 1.8. Luật kinh tế 1.9. Tin học ứng dụng