Thông báo tuyển sinh
1. Công nghiệp kỹ thuật cơ khí 2. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 3. Công nghệ kỹ thuật ô tô 4. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ...
Đào tạo trực tuyến(E-learning) năm 2016. Liên Hệ: phòng 106 trường trung cấp KT-KT Hà nội I. ĐT:043.5406335 ; 0983.044.717 (Thầy Định)
Trung tâm Công nghệ thông tin-Đại Học Thái Nguyên thông báo mở lớp đào tạo, ôn thi và tổ chức thi lấy chứng chỉ tin học IC3 quốc tế ...