Thông báo tuyển sinh
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2015 , Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
Lịch thi chứng chỉ tiếng anh b1, b2, c1 6 bậc khung châu âu – đề án ngoại ngữ 2020 NNQG cho đối tượng đầu ra thạc sỹ, đầu vào đầu ra nghiên cứu sinh và giáo viên tiếng anh cấp 1, cấp 2, cấp 3 trung cấp, cao đẳng, đại học thi 06, 07/06/2015 trường đại học thái nguyên cơ sở Hà Nội. Liên hệ: 0979372183 - 0978681259 Mr: thanh quản lý.
Lịch thi chứng chỉ tiếng anh b1, b2, c1 6 bậc khung châu âu - đề án 2020 ngoại ngữ quốc gia cho đối tượng đầu ra thạc sỹ, đầu vào đầu ra nghiên cứu sinh và giáo viên tiếng anh thi 06, 07/06/2015 trường đại học thái nguyên cơ sở Hà Nội. Liên hệ: 0979372183 - 0978681259 Mr: thanh quản lý.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt địa điểm tuyển sinh và đào tạo tại Trường Trung Cấp Kinh Tế-Kỹ Thuật Hà Nội I thông báo tuyển sinh liên thông năm 2015 như sau: 1. Các ngành đào tạo: - Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện điện tử: 2. Đối tượng tuyển sinh - Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, có đủ sức khoẻ để học tập.