Thông báo tuyển sinh 2013
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2013 (Khóa 14), Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
1. Tên ngành đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng 2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 3. Mã ngành: 07 4. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT. 5. Thời gian đào tạo: 2 năm (học sinh tốt nghiệp THCS học 3 năm)
1. Tên ngành đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng 2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp 3. Mã ngành: 07 4. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT. 5. Thời gian đào tạo: 2 năm (học sinh tốt nghiệp THCS học 3 năm)
1. Các ngành đào tạo: 1.1. Kế toán doanh nghiệp 1.2.Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 1.3. Điện công nghiệp và dân dụng 1.4. Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông. 1.5. Sư phạm Mầm non 1.6. Nấu ăn ( kỹ thuật chế biến món ăn) 1.7. Trung cấp y, dược, điều dưỡng 1.8. Luật kinh tế 1.9. Tin học ứng dụng 1.10. Thư viện và thiết bị trường học 1.11. Tài chính ngân hàng
Tin Tức online